Ahlaki Davranış Kuralları Yönergesi

3. JCR EURASIA RATING'İN KAMUYA VE MÜŞTERİLERİNE KARŞI SORUMLULUKLARI;

Kamuyu Aydınlatmada Zamanlama ve Şeffaflık
JCR Eurasia Rating derecelendirme sürecinde etkili olan çalışanlarının analiz, değerlendirme, görüş ve kararlarını etkileyebilecek mevcut ve muhtemel tüm çıkar çatışmalarını tespit etmek, önlemek, yönetmek ve kamuya açıklamak üzere yazılı süreçler ve yöntemler oluşturmuştur. Bu süreç ve yöntemlere derecelendirme kuruluşlarının ahlaki davranış kuralları yönergesinde yer verilmesi zorunluluğundan hareketle kamuya açıklama prosedürümüz aşağıdaki gibi olacaktır:

a) JCR Eurasia Rating hazırlanması zorunlu olan yıllık finansal tabloları ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları ile faaliyetlerinden elde ettiği ve kaynaklarına göre ayrıntılı olarak sınıflandırdığı gelirlerine ilişkin bilgileri resmi internet sitesinde kamuya açıklayacak ve bilanço tarihini izleyen 10 hafta içinde SPK'ya ve öngörülecek süre içerisinde BDDK'ya gönderecektir.

b) JCR Eurasia Rating Derecelendirme notlarına, izlemelerine ve güncellemelerine ilişkin bilgiler;

- Sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören işletmelerle ilgili olması durumunda, en seri haberleşme vasıtasıyla, en geç bu bilgilerin oluştuğu günü izleyen iş günü saat 09:00'a kadar kamuya duyurulmak üzere ilgili borsaya ve SPK'ya gönderecektir.

- Sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen işletmelerle ilgili olması durumunda, en seri haberleşme vasıtasıyla, en geç bu bilgilerin oluştuğu günü izleyen iş günü SPK'ya gönderecektir.

- Derecelendirme çalışmasına son verilmesi halinde, bu konuda yapılacak kamuya açıklamalarda da aynı esaslara uyulacaktır.

- Yukarıda belirtilenler dışında, kamuya açıklanması öngörülen bilgileri, resmi internet sitesinde ve uygun göreceği diğer yöntemlerle kamuya açıklayacak ve bu bilgileri açıklamayı izleyen 6 iş günü içinde SPK'ya gönderecektir.

- Derecelendirme notunun kamuya açıklanmasından kaçınmak amacıyla derecelendirme çalışmasına son verilemez. Bu durum dışındaki hallerde, derecelendirme çalışmasına son verilmesine ilişkin karar, kamuya açıklanır. Yapılan açıklamada, derecelendirme notunun en son ne zaman gözden geçirildiği ve derecelendirme çalışmasına neden son verildiği hususlarına yer verilir.