Ahlaki Davranış Kuralları Yönergesi

a) JCR Eurasia Rating, ahlaki davranış kuralları yönergesinden tüm çalışanların farkında olmasını ve uyum göstermesini sağlayacaktır. Derecelendirme faaliyetlerinin etkisi altında olan her kişi ve kurumun bu kurallardan ve bu kuralların uygulama gidişatından haberdar olması sağlanacak ve kuralların değiştirilmesi halinde zaman geçirilmeden kamuoyuna açıklama yapılacaktır.

b) JCR Eurasia Rating kendi organizasyon yapısı içerisinde piyasa katılımcılarının soru, sorun, çekince ve şikayetlerini gidermeye, öneri ve taleplerini değerlendirmeye ve JCR Eurasia Rating yönetimini haberdar etmeye yönelik bir fonksiyon oluşturacaktır.

5. JCR EURASIA RATING’İN MEVZUATA UYUMU
a) JCR Eurasia Rating’n her seviyedeki çalışanı şirket kriterlerine, kural ve prensiplerine, bilumum düzenlemelerine uyum göstermeleri bir zorunluluktur.

b) JCR Eurasia Rating’in şirket kriterleri, kuralları, prensipleri ve diğer bil umum düzenlemeleri yasalarla tam uyumlu olmak zorundadır.

6. DİSİPLİN KURALLARI
a) JCR Eurasia Rating’in davranış kuralları hakkında kuşku duyulması, açıklayıcı bilgilere ihtiyaç hissedilmesi halinde, kişisel yorumlar yapak yerine konunun üst düzey yönetime aktarılması ve üst düzey yönetimin de gerekli katılımı sağlayarak detaylı açıklamalarda bulunması zorunludur.

b) JCR Eurasia Rating, belirlediği davranış kurallarının her hangi bir çalışanı tarafından ihlal edilmesi halinde, duruma göre sözlü veya yazılı uyarı, geçici işten uzaklaştırma, işten çıkartma gibi cezalardan her hangi birisinin uygulanmasından kaçınmayacaktır. Davranış kurallarının ihlal edilmesi haline JCR Eurasia Rating’in maruz kalacağı maddi ve manevi zararlar, ilgilisinden tazmin edilecektir.

c) JCR Eurasia Rating, tüm çalışanlarını belirlediği davranış kurallarından haberdar edilmesini kolaylaştırmak için internet sayfasında yayımlayacaktır. İşe başlayan her çalışanın önceden yazılı olarak aksine bir bildirimi yoksa tüm kuralların okunup ve kabul edildiğini ve derecelendirme faaliyetlerini buna göre yürüteceğini taahhüt etmiş sayılır.