Talebe Bağlı Olmayan Derecelendirme Usul ve İlkeleri

1. İlgili kuruluşun yönetimi, işletmelerinin ve/veya borçlanma araçlarının JCR Eurasia Rating tarafından derecelendirme kapsamına alındığından ve derecelendirme çalışması başlatıldığından ilişikte örneği yer alan bilgilendirme mektubu (İlişik: 1) ile haberdar edilecektir.

2. JCR Eurasia Rating’in bilgilendirme mektubunu alan işletmeler ihtiyari olmak kaydıyla kamuya açıkladıkları bilgilerin dışında ek bilgi belge gönderebilecek ve hatta JCR Eurasia Rating ile görüşme talebinde bulunabileceklerdir.

3. Kamuya açıklanan bilgilerin dışında ilave olarak gönderilecek bilgi ve belgeler ve işletmelerin bizzat yapacağı değerlendirmeler JCR Eurasia Rating tarafından gizlilik ilkeleri kapsamında korunmak kaydıyla, dikkatle incelenecek ve derecelendirmelerinde kamuya açıklanmış bilgilerle birlikte kullanılacaktır.

a) Kamuya açıklanacak bilgilerin dışında ilave olarak her hangi bir belge bilgi gönderilmemesi halinde dahi söz konusu kuruluş hakkındaki talebe bağlı olmayan derecelendirme faaliyetine devam edecektir.
b) Talebe bağlı olmayan derecelendirme sonuçları, kamuya açıklama yapmadan önce ilgili işletmelere sonuç bildirme mektubuyla bildirilecektir. Gönderilecek mektubun en hızlı bir şekilde ilgili kuruma ulaşması sağlanır.
c) Gönderilecek mektubun ilgili kuruluşun yöneticilerine ulaştığına JCR Eurasia Rating tarafından bizzat emin olunduktan itibaren;

- İlk iki günlük süre sonuna kadar ilgili kuruluş tarafından ilave bilgi, belge gönderileceği veya ilave değerlendirmeler yapılacağı yönünde bir yazılı bildirimin JCR Eurasia Rating’e yapılmaması halinde –ki bu bildirimin yapılıp yapılmaması tamamen işletmelerin ihtiyarındadır-, takip eden ertesi iş günü saat 9:00’a kadar derecelendirme sonuçları İMKB’ye ve SPK’ya bildirilecek ve aynı süreler içerisinde JCR Eurasia Rating’in internet sitesinde ve gerek görülürse basında yayımlanacaktır. Borsada işlem görmeyenler için ertesi iş günü içinde SPK’ya bildirilecektir.
- İlk iki gün sonuna kadar ilgili kuruluş tarafından gönüllü olarak ilave bilgi, belge gönderileceği veya ilave değerlendirmeler yapılacağı yönünde bir yazılı bildirimin JCR Eurasia Rating’e yapılması halinde; 7 gün içerisinde ilgili kuruluşun ilave bilgi ve belge göndermesi veya ilave açıklayıcı değerlendirmelerde bulunması gerekmektedir.
- 7 gün içerisinde JCR Eurasia Rating’e ilave bilgi ve belge gelmemesi halinde takip eden ertesi iş günü derecelendirme notu normal usuller dahilinde kamuya ve ilgili yerlere açıklanacaktır. Firmanın yazılı talebi halinde 7 günlük süre 10 güne veya önemli ve geçerli gerekçe gösterilirse 30 güne kadar kadar uzatılabilir. Başlangıçta sağlanan 7 günlük sürenin dışındaki talep edilecek diğer süreler, JCR Eurasia Rating’in rızasına bağlı olarak uzatılabilecektir. İlave süre taleplerinin oyalama girişimi olarak algılanması halinde JCR Eurasia Rating ilave süreyi beklemeden ulaştığı neticeleri kamuoyuna açıklayacaktır.
- 7 gün içerisinde ilave bilgi ve belge gönderilmesi halinde bu bilgiler JCR Eurasia Rating tarafından yukarıda yer alan koşullar çerçevesinde yeniden değerlendirmeye alınacak ve sonuçları etkileyecek önemi haiz olmaları halinde derecelendirme süreci yeniden başlatılacaktır.
- Objektif, tarafsız ve etik kurallar dahilinde davranmak kaydıyla ek olarak verilen bilgi ve belgelerin derecelendirme sonuçlarını etkileyebilecek öneme haiz olup olmadığının ve derecelendirme sürecinin yeniden başlayıp başlamayacağının kararını JCR Eurasia Rating verecektir.

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr