Talebe Bağlı Olmayan Derecelendirme Usul ve İlkeleri

4. Yukarıdaki süreler içerisinde ve derecelendirme sürecinin her hangi bir aşamasında derecelendirilen kuruluş tarafından yeniden ilave bilgi ve belge gönderilmesi veya tamamen kendi arzusuyla JCR Eurasia Rating ile görüşme talep edilmesi halinde, verilecek bilgi ve belgeler de gizlilik ilkeleri çerçevesinde korunmak ve saklanmak kaydıyla incelemeye alınacak ve derecelendirme sonuçlarını etkileyecek önemi haiz bulunmaları halinde daha önceden bildirilen değerlendirme ve derecelendirme sonuçları revize edilebilecektir.

5. Yukarıdaki süreçlerin tamamlanmasını müteakiben sonuçlar JCR Eurasia Rating’in kamuya açıklama kuralları çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

6. Talebe bağlı olmayan derecelendirme sürecinin her hangi bir aşamasında, JCR Eurasia Rating tarafından başlatılan derecelendirme süreci, ilgili kuruluşun gönüllü istemiyle talebe bağlı derecelendirme haline dönüştürülebilecektir. Ancak böyle bir durumda müşteri ile Derecelendirme Sözleşmesi imzalanması zorunludur.

7. Talebe bağlı olmayan derecelendirme çalışmasına ilgili işletmenin birbirini izleyen 3 hesap dönemi süresince devam edilir. Verilen derecelendirme notu, en fazla 6 aylık dönemler itibariyle gözden geçirilerek, yukarıdaki prosedür çerçevesinde kamuya açıklanır.

8. Talebe bağlı olmayan derecelendirmelerde, müşteriden veya diğer kişi, kurum ve kuruluşlardan varsa sağlanan veya sağlanması öngörülen ücret ve benzeri menfaatlerin, JCR Eurasia Rating tarafından derecelendirme notu ile birlikte kamuya açıklanması zorunludur.

9. Talebe bağlı olmayan derecelendirmelerde, derecelendirmenin ilgili işletmenin talebi olmaksızın yapıldığı hususu kamuya açıklanır ve notasyonumuz içerisinde;

- (pa) koduyla sembolize edilir.
- Kredibilite için belirlenen (+) / (-) gibi geçiş skalaları ayrımlarını da içerir.
- Görünüm (Outlook) notu verilmez.

10. Düzenlenecek unsolicited derecelendirme raporlarına; “Bu derecelendirme JCR Eurasia Rating tarafından kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak firma yöneticilerinin katılımı olmadan/veya katılımıyla yapılmıştır. Kullanılan bilgilerin güvenirliliğine inanılmakla beraber, bu bilgilerin doğruluğu, yeterli ve eksiksiz olduğu yönünde JCR Eurasia Rating’in taahhüdünü içermez. “ şeklinde not düşülecektir.

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr