Talebe Bağlı Olmayan Derecelendirme Usul ve İlkeleri

İlişik : 1
(Bilgilendirme Mektubu Örneği)

Firma Unvanı
Firma Adresi .../…/…. İstanbul

Sayın Yönetim Kurulu Başkanı…………………
Sayın Genel Müdür……………………………..

Dikkatlerine;

İşletmeniz hakkında kamuya açıklamış olduğunuz bilgilerin sağlıklı bir derecelendirme yapılamasına zemin ve imkan yaratacak seviyede olduğu ve yeterli verileri içerdiği kanaatiyle, JCR Eurasia Rating tarafından işletmenizin talebe bağlı olmayan kredi derecelendirilmesi (Unsolicited Rating) yapılmasına başlanmıştır.

Konudan haberdar eder, derecelendirme faaliyetlerimizin www.jcravrasyarating.com.tr adresinde kamuya açık hale getirilmiş olan “Talebe bağlı olmayan derecelendirme usul ve ilkeleri” ve 12.07.2007-26580 gün ve sayılı R.G.de yayımlanan SPK’nın “Seri VIII-No:51 sayılı Tebliği” hükümleri kapsamında yürütüleceğini ve tamamen kendi ihtiyarınızda olmak kaydıyla şirketinizden ek bilgi, belge ve açıklama gönderilmesi halinde bunlarında büyük bir titizlikle derecelendirme süreçlerimizde değerlendirileceğini bildiririz.

Saygılarımızla

JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş


İlişik : 2
(Derecelendirme sonucunu Bildirme Mektubu Örneği)

Firma Unvanı
Firma Adresi .../…/…. İstanbul

Sayın Yönetim Kurulu Başkanı…………………
Sayın Genel Müdür……………………………..

Dikkatlerine

İlgi : .../…/….. tarih ve …. Sayılı bilgilendirme mektubumuz

İşletmeniz hakkında kamuya açıklamış olduğunuz bilgiler üzerinden JCR Eurasia Rating tarafından yapılan talebe bağlı olmayan kredi derecelendirilmesi (Unsolicited Rating) raporu ve sonuçları ekte gönderilmektedir.

İşbu mektubumuzun alındığı tarihten itibaren iki günlük süre sonuna kadar işletmenizden ilave bilgi, belge gönderileceği veya ilave değerlendirmeler yapılacağı yönünde yazılı bir bildirimin JCR Eurasia Rating’e yapılmaması halinde –ki bu bildirimin yapılıp yapılmaması tamamen işletmenizin ihtiyarındadır- , takip eden ertesi iş günü saat 9:00’a kadar derecelendirme sonuçları İMKB’ye ve SPK’ya bildirilecek ve aynı süreler içerisinde JCR Eurasia Rating’in internet sitesinde ve basında yayımlanacaktır.

Şirketimizin www.jcravrasyarating.com.tr adresinde kamuya açık hale getirilmiş olan “JCR Eurasia Rating’in Talebe Bağlı Olmayan Derecelendirme Usul ve İlkeleri”’nin 3.maddesi ve diğer maddeleri ile 12.07.2007-26580 gün ve sayılı R.G.de yayımlanan SPK’nın “Seri VIII-No:51 sayılı Tebliği” hükümleri kapsamında konudan haberdar ederiz.

Saygılarımızla

JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş

Bize Ulaşın

JCR AVRASYA DERECELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ

Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak No:1/F 
F2 Blok Kat:2 34485 Sarıyer/İstanbul/Türkiye

0 (212) 352 56 73  |  0 (212) 352 56 74

0 (212) 224 02 83  |  0 (212) 352 56 79

info@jcrer.com.tr

muhasebe@jcrer.com.tr

jcravrasyaderecelendirme@hs03.kep.tr